Mô tả

 

Công ty Việt á chuyên cung cấp các loại phớt chặn dầu máy nén khí với các loại kích thước như sau:

Các size phớt thông dụng:
 

STTĐường kính trụcMã SKF
16CR 6X16X5 HMSA10 RG
2CR 6X16X7 HMSA10 RG
3CR 6X22X7 HMSA10 RG
47CR 7X16X7 HMSA10 RG
5CR 7X22X7 HMSA10 RG
68CR 8X18X5 HMSA10 RG
7CR 8X18X7 HMSA10 RG
8CR 8X22X7 HMSA10 RG
9CR 8X24X7 HMSA10 RG
109CR 9X22X7 HMSA10 RG
1110CR 10X20X7 HMSA10 RG
12CR 10X22X7 HMSA10 RG
13CR 10X24X7 HMSA10 RG
14CR 10X25X7 HMSA10 RG
15CR 10X26X7 HMSA10 RG
16CR 10X19X7 HMSA10 RG
17CR 10X20X6 HMSA10 RG
1812CR 12x22x7 HMSA10 RG
19CR 12X19X5 HMSA10 RG
20CR 12X22X5 HMSA10 RG
21CR 12X22X6 HMSA10 RG
22CR 12X24X7 HMSA10 RG
23CR 12X25X7 HMSA10 RG
24CR 12X28X7 HMSA10 RG
25CR 12X30X7 HMSA10 RG
26CR 12X32X7 HMSA10 RG
2713CR 13X26X7 HMSA10 RG
2814CR 14X24X7 HMSA10 RG
29CR 14X25X5 HMSA10 RG
30CR 14X28X7 HMSA10 RG
31CR 14X30X7 HMSA10 RG
3215CR 15x40x7 HMSA10 RG
33CR 15X25X5 HMSA10 RG
34CR 15X25X6 HMSA10 RG
35CR 15X26X7 HMSA10 RG
36CR 15X30X7 HMSA10 RG
37CR 15X32X7 HMSA10 RG
38CR 15X35X7 HMSA10 RG
39CR 15X40X10 HMSA10 RG
40CR 15X24X7 HMSA10 RG
4116CR 16x24x7 HMSA10 RG
42CR 16X28X7 HMSA10 RG
43CR 16X30X7 HMSA10 RG
44CR 16X32X7 HMSA10 RG
45CR 16X35X7 HMSA10 RG
4617CR 17x37x7 HMSA10 RG
47CR 17x40x7 HMSA10 RG
48CR 17x47x10 HMSA10 RG
49CR 17X28X7 HMSA10 RG
50CR 17X29X5 HMSA10 RG
51CR 17X30X7 HMSA10 RG
52CR 17X32X7 HMSA10 RG
53CR 17X35X7 HMSA10 RG
54CR 17X40X10 HMSA10 RG
5518CR 18x30x7 HMSA10 RG
56CR 18x47x6 HMSA10 RG
57CR 18X28X7 HMSA10 RG
58CR 18X30X6 HMSA10 RG
59CR 18X32X7 HMSA10 RG
60CR 18X35X7 HMSA10 RG
61CR 18X40X7 HMSA10 RG
6219CR 19x42x6 HMSA10 RG
63CR 19X30X7 HMSA10 RG
64CR 19X30X8 HMSA10 RG
65CR 19X32X7 HMSA10 RG
6620CR 20x32x6 HMSA10 RG
67CR 20x45x7 HMSA10 RG
68CR 20X30X5 HMSA10 RG
69CR 20X30X7 HMSA10 RG
70CR 20X32X7 HMSA10 RG
71CR 20X34X7 HMSA10 RG
72CR 20X35X6 HMSA10 RG
73CR 20X35X7 HMSA10 RG
74CR 20X35X8 HMSA10 RG
75CR 20X35X10 HMSA10 RG
76CR 20X36X7 HMSA10 RG
77CR 20X38X7 HMSA10 RG
78CR 20X40X7 HMSA10 RG
79CR 20X40X10 HMSA10 RG
80CR 20X42X7 HMSA10 RG
81CR 20X42X10 HMSA10 RG
82CR 20X47X7 HMSA10 RG
83CR 20X47X10 HMSA10 RG
84CR 20X52X7 HMSA10 RG
85CR 20X52X10 HMSA10 RG
8621CR 21x40x7 HMSA10 RG
87CR 21X35X7 HMSA10 RG
8822CR 22x45x7 HMSA10 RG
89CR 22x47x10 HMSA10 RG
90CR 22x62x6 HMSA10 RG
91CR 22X32X7 HMSA10 RG
92CR 22X35X7 HMSA10 RG
93CR 22X36X7 HMSA10 RG
94CR 22X38X8 HMSA10 RG
95CR 22X40X7 HMSA10 RG
96CR 22X40X10 HMSA10 RG
97CR 22X42X10 HMSA10 RG
98CR 22X47X7 HMSA10 RG
9923CR 23X40X10 HMSA10 RG
10024CR 24X35X7 HMSA10 RG
101CR 24X37X7 HMSA10 RG
102CR 24X40X7 HMSA10 RG
103CR 24X42X8 HMSA10 RG
104CR 24X47X7 HMSA10 RG
10525CR 25X52X10 HMSA10 RG
106CR 25X62X7 HMSA10 RG
107CR 25X62X8 HMSA10 RG
108CR 25X62X10 HMSA10 RG
109CR 25x40x7 HMSA10 RG
110CR 25x72x7 HMSA10 RG
111CR 25X35X6 HMSA10 RG
112CR 25X35X7 HMSA10 RG
113CR 25X37X5 HMSA10 RG
114CR 25X37X6 HMSA10 RG
115CR 25X37X7 HMSA10 RG
116CR 25X38X7 HMSA10 RG
117CR 25X40X5 HMSA10 RG
118CR 25X40X8 HMSA10 RG
119CR 25X40X10 HMSA10 RG
120CR 25X42X6 HMSA10 RG
121CR 25X42X7 HMSA10 RG
122CR 25X42X10 HMSA10 RG
123CR 25X45X7 HMSA10 RG
124CR 25X45X8 HMSA10 RG
125CR 25X45X10 HMSA10 RG
126CR 25X46X7 HMSA10 RG
127CR 25X47X7 HMSA10 RG
128CR 25X47X10 HMSA10 RG
129CR 25X50X10 HMSA10 RG
130CR 25X52X7 HMSA10 RG
131CR 25X52X8 HMSA10 RG
13226CR 26X37X7 HMSA10 RG
133CR 26X38X5 HMSA10 RG
134CR 26X38X7 HMSA10 RG
135CR 26X42X7 HMSA10 RG
136CR 26X47X7 HMSA10 RG
13727CR 27x47x7 HMSA10 RG
138CR 27X37X7 HMSA10 RG
139CR 27X42X10 HMSA10 RG
140CR 27X43X7 HMSA10 RG
141CR 27X47X10 HMSA10 RG
14228CR 28X42X8 HMSA10 RG
143CR 28X44X6 HMSA10 RG
144CR 28X45X8 HMSA10 RG
145CR 28X47X7 HMSA10 RG
146CR 28X47X10 HMSA10 RG
147CR 28X52X7 HMSA10 RG
148CR 28X52X10 HMSA10 RG
149CR 28X38X7 HMSA10 RG
150CR 28X38X8 HMSA10 RG
151CR 28X40X7 HMSA10 RG
152CR 28X40X8 HMSA10 RG
153CR 28X42X7 HMSA10 RG
15430CR 30x40x7 HMSA10 RG
155CR 30x50x5 HMSA10 RG
156CR 30X42X8 HMSA10 RG
157CR 30X44X7 HMSA10 RG
158CR 30X45X7 HMSA10 RG
159CR 30X45X8 HMSA10 RG
160CR 30X46X7 HMSA10 RG
161CR 30X47X6 HMSA10 RG
162CR 30X47X7 HMSA10 RG
163CR 30X47X8 HMSA10 RG
164CR 30X47X10 HMSA10 RG
165CR 30X48X8 HMSA10 RG
166CR 30X50X7 HMSA10 RG
167CR 30X50X8 HMSA10 RG
168CR 30X50X10 HMSA10 RG
169CR 30X52X7 HMSA10 RG
170CR 30X52X8 HMSA10 RG
171CR 30X52X10 HMSA10 RG
172CR 30X55X7 HMSA10 RG
173CR 30X55X10 HMSA10 RG
174CR 30X62X7 HMSA10 RG
175CR 30X62X10 HMSA10 RG
176CR 30X72X10 HMSA10 RG
177CR 30X42X6 HMSA10 RG
178CR 30X42X7 HMSA10 RG
17932CR 32x52x12 HMSA10 RG
180CR 32x80x7 HMSA10 RG
181CR 32X50X8 HMSA10 RG
182CR 32X50X10 HMSA10 RG
183CR 32X52X7 HMSA10 RG
184CR 32X52X8 HMSA10 RG
185CR 32X55X10 HMSA10 RG
186CR 32X62X10 HMSA10 RG
187CR 32X72X7 HMSA10 RG
188CR 32X42X7 HMSA10 RG
189CR 32X43X7 HMSA10 RG
190CR 32X44X7 HMSA10 RG
191CR 32X45X7 HMSA10 RG
192CR 32X45X8 HMSA10 RG
193CR 32X47X6 HMSA10 RG
194CR 32X47X7 HMSA10 RG
195CR 32X47X8 HMSA10 RG
196CR 32X47X10 HMSA10 RG
197CR 32X48X8 HMSA10 RG
19833CR 33X45X7 HMSA10 RG
199CR 33X50X6 HMSA10 RG
20034CR 34X44X8 HMSA10 RG
201CR 34X48X8 HMSA10 RG
202CR 34X52X8 HMSA10 RG
203CR 34X62X10 HMSA10 RG
20435CR 35X52X8 HMSA10 RG
205CR 35X52X10 HMSA10 RG
206CR 35X55X7 HMSA10 RG
207CR 35X55X8 HMSA10 RG
208CR 35X55X10 HMSA10 RG
209CR 35X56X10 HMSA10 RG
210CR 35X58X10 HMSA10 RG
211CR 35X60X10 HMSA10 RG
212CR 35x72x7 HMSA10 RG
213CR 35X62X7 HMSA10 RG
214CR 35X62X8 HMSA10 RG
215CR 35X62X10 HMSA10 RG
216CR 35X72X10 HMSA10 RG
217CR 35X72X12 HMSA10 RG
218CR 35X80X12 HMSA10 RG
219CR 35X45X7 HMSA10 RG
220CR 35X47X6 HMSA10 RG
221CR 35X47X7 HMSA10 RG
222CR 35X47X8 HMSA10 RG
223CR 35X48X8 HMSA10 RG
224CR 35X49X6 HMSA10 RG
225CR 35X50X7 HMSA10 RG
226CR 35X50X8 HMSA10 RG
227CR 35X50X10 HMSA10 RG
228CR 35X52X7 HMSA10 RG
22936CR 36X52X7 HMSA10 RG
230CR 36X58X10 HMSA10 RG
231CR 36X62X7 HMSA10 RG
232CR 36X47X7 HMSA10 RG
233CR 36X50X7 HMSA10 RG
23437CR 37X50X6 HMSA10 RG
23538CR 38X50X7 HMSA10 RG
236CR 38X52X7 HMSA10 RG
237CR 38X52X8 HMSA10 RG
238CR 38X54X10 HMSA10 RG
239CR 38X55X7 HMSA10 RG
240CR 38X55X8 HMSA10 RG
241CR 38X55X10 HMSA10 RG
242CR 38X58X8 HMSA10 RG
243CR 38X58X10 HMSA10 RG
244CR 38X60X10 HMSA10 RG
245CR 38X62X7 HMSA10 RG
246CR 38X62X8 HMSA10 RG
247CR 38X62X10 HMSA10 RG
248CR 38X72X10 HMSA10 RG
24938.5064CR 38.5X58X7 HMSA10 RG
25040CR 40X55X7 HMSA10 RG
251CR 40X55X8 HMSA10 RG
252CR 40X56X8 HMSA10 RG
253CR 40X58X7 HMSA10 RG
254CR 40X58X8 HMSA10 RG
255CR 40X58X10 HMSA10 RG
256CR 40X60X10 HMSA10 RG
257CR 40X62X6 HMSA10 RG
258CR 40X62X7 HMSA10 RG
259CR 40X62X8 HMSA10 RG
260CR 40X62X10 HMSA10 RG
261CR 40X65X10 HMSA10 RG
262CR 40X65X12 HMSA10 RG
263CR 40X68X8 HMSA10 RG
264CR 40X68X10 HMSA10 RG
265CR 40X72X7 HMSA10 RG
266CR 40X72X10 HMSA10 RG
267CR 40X80X10 HMSA10 RG
268CR 40X80X12 HMSA10 RG
269CR 40x60x8 HMSA10 RG
270CR 40x70x8 HMSA10 RG
271CR 40x80x8 HMSA10 RG
272CR 40x90x10 HMSA10 RG
273CR 40x90x12 HMSA10 RG
274CR 40X50X8 HMSA10 RG
275CR 40X52X6 HMSA10 RG
276CR 40X52X7 HMSA10 RG
277CR 40X52X8 HMSA10 RG
27841CR 41X56X7 HMSA10 RG
27942CR 42X67X10 HMSA10 RG
280CR 42X72X8 HMSA10 RG
281CR 42X72X10 HMSA10 RG
282CR 42x53x7 HMSA10 RG
283CR 42x60x7 HMSA10 RG
284CR 45x100x10 HMSA10 RG
285CR 45x65x8 HMSA10 RG
286CR 48x65x10 HMSA10 RG
287CR 50x72x8 HMSA10 RG
288CR 50x80x8 HMSA10 RG
289CR 42X55X7 HMSA10 RG
290CR 42X55X8 HMSA10 RG
291CR 42X56X7 HMSA10 RG
292CR 42X62X7 HMSA10 RG
293CR 42X62X8 HMSA10 RG
294CR 42X62X10 HMSA10 RG
295CR 42X65X10 HMSA10 RG
296CR 42X65X12 HMSA10 RG
297CR 42X66X10 HMSA10 RG
29843CR 43X62X8 HMSA10 RG
29944CR 44X60X10 HMSA10 RG
300CR 44X62X10 HMSA10 RG
301CR 44X65X10 HMSA10 RG
30245CR 45X68X12 HMSA10 RG
303CR 45X72X8 HMSA10 RG
304CR 45X72X10 HMSA10 RG
305CR 45X75X8 HMSA10 RG
306CR 45X75X10 HMSA10 RG
307CR 45X80X10 HMSA10 RG
308CR 45X85X10 HMSA10 RG
309CR 45X55X7 HMSA10 RG
310CR 45X58X7 HMSA10 RG
311CR 45X60X7 HMSA10 RG
312CR 45X60X8 HMSA10 RG
313CR 45X60X10 HMSA10 RG
314CR 45X62X7 HMSA10 RG
315CR 45X62X8 HMSA10 RG
316CR 45X62X10 HMSA10 RG
317CR 45X65X10 HMSA10 RG
318CR 45X68X7 HMSA10 RG
319CR 45X68X10 HMSA10 RG
32046CR 46X59X12 HMSA10 RG
321CR 46X65X10 HMSA10 RG
32247CR 47X65X10 HMSA10 RG
323CR 47X70X10 HMSA10 RG
32448CR 48X62X8 HMSA10 RG
325CR 48X68X10 HMSA10 RG
326CR 48X70X10 HMSA10 RG
327CR 48X72X7 HMSA10 RG
328CR 48X72X8 HMSA10 RG
329CR 48X72X10 HMSA10 RG
33050CR 50X62X7 HMSA10 RG
331CR 50X64X6 HMSA10 RG
332CR 50X65X8 HMSA10 RG
333CR 50X65X10 HMSA10 RG
334CR 50X68X7 HMSA10 RG
335CR 50X68X8 HMSA10 RG
336CR 50X68X10 HMSA10 RG
337CR 50X70X10 HMSA10 RG
338CR 50X72X10 HMSA10 RG
339CR 50X72X12 HMSA10 RG
340CR 50X75X10 HMSA10 RG
341CR 50X80X10 HMSA10 RG
342CR 50X85X10 HMSA10 RG
343CR 50X90X10 HMSA10 RG
34452CR 52X63X8 HMSA10 RG
345CR 52X65X8 HMSA10 RG
346CR 52X68X8 HMSA10 RG
347CR 52X72X8 HMSA10 RG
348CR 52X72X10 HMSA10 RG
349CR 52X80X10 HMSA10 RG
350CR 52X85X10 HMSA10 RG
35155CR 55X80X10 HMSA10 RG
352CR 55X85X8 HMSA10 RG
353CR 55X85X10 HMSA10 RG
354CR 55X90X10 HMSA10 RG
355CR 55X100X12 HMSA10 RG
356CR 55X68X8 HMSA10 RG
357CR 55X70X10 HMSA10 RG
358CR 55X72X8 HMSA10 RG
359CR 55X72X10 HMSA10 RG
360CR 55X75X10 HMSA10 RG
361CR 55X78X10 HMSA10 RG
362CR 55X78X12 HMSA10 RG
363CR 55X80X8 HMSA10 RG
364CR 55x70x8 HMSA10 RG
365CR 55x75x8 HMSA10 RG
366CR 55x90x8 HMSA10 RG
367CR 55x100x10 HMSA10 RG
36856CR 56X72X8 HMSA10 RG
36957CR 57X67X7 HMSA10 RG
37058CR 58X80X12 HMSA10 RG
371CR 58X80X10 HMSA10 RG
372CR 58X80X8 HMSA10 RG
373CR 58X72X8 HMSA10 RG
37460CR 60X72X8 HMSA10 RG
375CR 60X75X8 HMSA10 RG
376CR 60X80X8 HMSA10 RG
377CR 60X80X10 HMSA10 RG
378CR 60X82X12 HMSA10 RG
379CR 60X85X10 HMSA10 RG
380CR 60X90X8 HMSA10 RG
381CR 60X90X10 HMSA10 RG
382CR 60X95X10 HMSA10 RG
383CR 60X110X8 HMSA10 RG
384CR 60x100x10 HMSA10 RG
385CR 60x80x7 HMSA10 RG
386CR 60x85x8 HMSA10 RG
38762CR 62X90X10 HMSA10 RG
388CR 62X80X10 HMSA10 RG
389CR 62X85X10 HMSA10 RG
39063CR 63X90X10 HMSA10 RG
391CR 63X85X10 HMSA10 RG
39264CR 64X80X8 HMSA10 RG
39365CR 65X90X10 HMSA10 RG
394CR 65X85X12 HMSA10 RG
395CR 65X85X10 HMSA10 RG
396CR 65X80X8 HMSA10 RG
397CR 65x85x8 HMSA10 RG
398CR 65X100X10 HMSA10 RG
399CR 65X95X10 HMSA10 RG
400CR 65X88X12 HMSA10 RG
40168CR 68X90X10 HMSA10 RG
40270CR 70X110X12 HMSA10 RG
403CR 70X110X10 HMSA10 RG
404CR 70x90x7 HMSA10 RG
405CR 70X85X8 HMSA10 RG
406CR 70X90X10 HMSA10 RG
407CR 70X90X12 HMSA10 RG
408CR 70X92X12 HMSA10 RG
409CR 70X95X10 HMSA10 RG
410CR 70X100X10 HMSA10 RG
41172CR 72X100X10 HMSA10 RG
412CR 72X95X10 HMSA10 RG
413CR 72X90X10 HMSA10 RG
41475CR 75X110X12 HMSA10 RG
415CR 75X120X12 HMSA10 RG
416CR 75X90X10 HMSA10 RG
417CR 75X95X10 HMSA10 RG
418CR 75X95X12 HMSA10 RG
419CR 75X100X10 HMSA10 RG
420CR 75X100X12 HMSA10 RG
421CR 75X105X10 HMSA10 RG
42278CR 78X100X10 HMSA10 RG
42380CR 80x115x12 HMSA10 RG
424CR 80X110X12 HMSA10 RG
425CR 80X95X10 HMSA10 RG
426CR 80X100X10 HMSA10 RG
427CR 80X100X12 HMSA10 RG
428CR 80X105X10 HMSA10 RG
429CR 80X110X10 HMSA10 RG
43085CR 85X130X12 HMSA10 RG
431CR 85X120X12 HMSA10 RG
432CR 85X115X12 HMSA10 RG
433CR 85X110X12 HMSA10 RG
434CR 85X105X12 HMSA10 RG
435CR 85X100X10 HMSA10 RG
436CR 85x150x12 HMSA10 RG
43790CR 90X120X12 HMSA10 RG
438CR 90X115X12 HMSA10 RG
439CR 90X110X12 HMSA10 RG
440CR 90X110X10 HMSA10 RG
44195CR 95X120X12 HMSA10 RG
442CR 95X125X12 HMSA10 RG
443CR 95X115X12 HMSA10 RG
444100CR 100x145x12 HMSA10 RG
445CR 100x180x12 HMSA10 RG
446CR 100X120X10 HMSA10 RG
447CR 100X120X12 HMSA10 RG
448CR 100X125X12 HMSA10 RG
449CR 100X130X12 HMSA10 RG
450CR 100X140X12 HMSA10 RG
451CR 100X150X12 HMSA10 RG
452105CR 105X130X12 HMSA10 RG
453CR 105X140X12 HMSA10 RG
454110CR 110X130X12 HMSA10 RG
455CR 110X140X12 HMSA10 RG
456CR 110X150X12 HMSA10 RG
457115CR 115x150x12 HMSA10 RG
458CR 115X140X12 HMSA10 RG
459118CR 118x150x12 HMSA10 RG
460120CR 120X140X12 HMSA10 RG
461CR 120X150X12 HMSA10 RG
462CR 120X160X12 HMSA10 RG
463125CR 125X150X12 HMSA10 RG
464130CR 130x180x12 HMSA10 RG
465CR 130X160X12 HMSA10 RG
466CR 130X160X15 HMSA10 RG
467135CR 135X170X12 HMSA10 RG
468140CR 140X160X12 HMSA10 RG
469CR 140X170X12 HMSA10 RG
470CR 140X170X15 HMSA10 RG
471CR 140X180X12 HMSA10 RG
472145CR 145x180x12 HMSA10 RG
473CR 145X175X15 HMSA10 RG
474148CR 148X170X15 HMSA10 RG
475150CR 150x200x12 HMSA10 RG
476CR 150X180X12 HMSA10 RG
477CR 150X180X15 HMSA10 RG
478155CR 155X180X15 HMSA10 RG
479160CR 160X185X15 HMSA10 RG
480CR 160X190X15 HMSA10 RG
481165CR 165X190X15 HMSA10 RG
482170CR 170X200X15 HMSA10 RG
483175CR 175x200x15 HMSA10 RG
484180CR 180X210X15 HMSA10 RG
485CR 180x200x15 HMSA10 RG
486190CR 190X225X15 HMSA10 RG
487CR 190X220X15 HMSA10 RG
488200CR 200X230X15 HMSA10 RG
489210CR 210X240X15 HMSA10 RG
490220CR 220X250X15 HMSA10 RG
491230CR 230X260X15 HMSA10 RG
492240CR 240X270X15 HMSA10 RG
493250CR 250X285X15 HMSA10 RG
494

CR 250X280X15 HMSA10 RG

 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ VIỆT á

Tell: 043.875.19080988.947.064

Email: maynenkhivieta@gmail.com

Website: maynenkhivieta.com 

Đc: Số 19/22 phố Tân Thụy-Phúc Đồng –Long Biên-Hà nội

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Phớt chặn dầu máy nén khí”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu