KHU VỰC GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Để quý khách hàng hiểu hơn về chính sách vận chuyển miễn phí của hệ thống Website Maynenkhivieta.com chúng tôi 

 

1. MỤC ĐÍCH:

Để quý khách hàng hiểu hơn về chính sách vận chuyển miễn phí của hệ thống website maynenkhivieta.com chúng tôi sẽ gởi đến quý khách những quy định cụ thể về việc vận chuyển miễn phí như sau:

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả khách hàng mua hàng tại cửa hàng, qua website, qua điện thoại…thuộc hệ thống website của Maynenkhivieta.com .

2.2 Khu vực áp dụng:

Giao nhận miễn phí các khu vực sau: Thành phố  Hà Nội.

Đối với quý khách mua hàng tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Chúng tôi chỉ miễn phí các sản phẩm có trong danh mục hàng hóa tại Showroom Thành Phố Hồ Chí Minh

Close Menu